THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Kính thưa toàn thể  bà con họ Đỗ (Đậu) Việt Nam !
Từ ngày 02/03/2022 đến 5/6/2022 Website Hodovietnam.vn tạm dừng để sửa chữa sau 16 năm hoạt động, mà không có thông báo trước.
Chúng tôi xin được cáo lỗi vì lý do bất khả kháng !
Nguyên nhân là do bị kẻ xấu Hack vào máy chủ, khiến Admin không thể đưa được thông tin lên trang.
Ơn nhờ hồng phúc Tổ tiên và nỗ lực của anh em trong Ban Website đã khắc phục lại được hậu quả.  Kể từ hôm nay 6/6/2022 Website Hodovietnam.vn tiếp tục hoạt động trở lại phục vụ bà con và các bạn.
Chúng tôi rất mong được sự theo dõi, giúp đỡ của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam cùng toàn thể bà con và các bạn !
Ban Website hodovietnam.vn xin trân trọng Thông báo!