HỌP BAN ĐIỀU HÀNH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Ban liên lạc Toàn quốc họ Đỗ Việt nam

CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—————

       Số 003 DFBC/2010/GM Hà nội, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

GIẤY MỜI

 

HỌP BAN ĐIỀU HÀNH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ VIỆT NAM

 Nhiệm kỳ Lâm thời- Phiên họp thứ ba 

Kính gửi: – Các Ông( Bà) thành viên Ban điều hành CLB DN họ Đỗ VN

         – Thường trực Ban liên lạc tòan quốc họ Đỗ Việt nam

Căn cứ Quy định về chế độ họp kịnh kỳ ban điều hành CLB hàng quý. Nhận lời mời của một thành viên sáng lập CLB ông Đỗ Như Cự- Tổng giám đốc Nirvana Spa & Resort Lăng cô Huế. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của thường trực Ban liên lạc tòan quốc họ Đỗ Việt nam, Chủ nhiệm CLB trân trọng kính mời Quý Ông( Bà) thành viên Ban điều hành CLB và đại diện Ban liên lạc dự họp phiên họp thứ ba Quý III/2010 với nội dung như sau:

  1.  Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nirvana Spa & Resort thuộc Công ty Liên doanh Làng Xanh Lăng cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
  2. Thời gian: Sau đây là lịch trình Tour công tác và hội họp

     2.1 Ngày thứ nhất( thứ Sáu- 17/09)  

        12h xuất phát tại Trụ sở Ban liên lạc họ Đỗ 27 Đào Tấn, Hà nội.

 

      18h đến Vinh: làm việc với Ban liên lạc họ Đỗ khu vực Nghệ tĩnh. Nghỉ đêm tại Cửa lò.

 

   2.2Ngày thứ hai ( thứ Bảy 18/09)

 

      6h-12h: đi từ Vinh vào Lăng cô( Huế).

 

      12h: nhận phòng, tham quan nghỉ dưỡng tại Nirvana Spa& Resort Lăng cô- Huế

    2.3 Ngày thứ ba( Chủ nhật -19/09/2010)

      – buổi sáng tham quan, khảo sát, hội đàm với lãnh đạo Công ty LD Làng Xanh, Lăng cô.

 

      – Buổi chiều: Họp hội nghị Ban điều hành CLB lần thứ ba.

    2.4. Ngày thứ 4(thứ hai 20/09)

      Từ Lăng cô qua Hải vân vào Đà nẵng làm việc với BLL họ Đỗ Quảng nam- Đà nẵng.

 

       Nghỉ đêm tại Đà nẵng hoặc trở lại Nirvana Spa& Resort.

  2.5Ngày thứ năm( Thứ ba 21/09)  Đoàn rời miền Trung về Hà nội.

  1. Nội dung họp Ban điều hành CLB.

3.1 Kiểm điểm công tác Quý II và Quý III/2010, thông qua chương trình công tác cuối năm( có báo cáo dự thảo kèm theo).

 

3.2 Thảo luận phương án Đầu tư thành lập Công ty kinh doanh Du lịch và Bất động sản họ Đỗ Việt nam do Phó chủ nhiệm CLB Đỗ Trọng Hiệp chủ trì phối hợp với lãnh đạo Công ty  LD Làng Xanh Lăng cô.

 

3.3 Tham gia đóng góp cho chương trình khảo sát CHDCND Lào, thành lập Công ty CP Khai thác và phát triển Lâm sản do Phó chủ nhiệm CLB Đỗ Văn Phương chủ trì.

  1. Tổ chức thực hiện

4.1 Ban tổ chức: Thường trực Ban liên lạc và Ban điều hành CLB đã cử ông Đỗ Văn Phương- Tổng thư ký, Chánh văn phòng CLB là Trưởng ban tổ chức.

 

4.2 Kinh phí:

 

–     Tổng giám đốc Đỗ Như Cự đã chiêu đãi miễn phí 3 đêm nghỉ và giảm giá các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Lăng cô Xanh.

 

–      Ban điều hành CLB sẽ thuê phòng họp và mua quà tặng.

 

–      Các chi phí ăn uống, đi lại do các đại biểu tự túc(Ban tổ chức làm đầu mối).

 

4.3 Thông tin liên lạc:

 

Nhận được giấy mời này, xin trân trọng đề nghị các vị đại biểu đăng ký ngay thành phần dự họp( gồm cả trợ lý và lái xe) và phương tiện cho ban tổ chức chậm nhất là ngày 15/09/2010:

 

–         Ông Đỗ Văn Phương: 0904 713 456.

 

–         Ông Đỗ Hùng Chiến: 0913 234 899.

 

            Các vị đại biểu không có điều kiện đi Tour theo đoàn mà bay vào Huế hoặc Đà nẵng cũng xin thông báo để Ban tổ chức đón tiếp và đăng ký chỗ nghỉ.

  

      Kính mong nhận được sự quan tâm và hân hạnh được đón tiếp Quý Ông( Bà) tham gia chương trình này.

   

Nơi nhận:

–   Như trên;

–   Lưu VP CLB.

TM Ban điều hành CLBChủ nhiệm     

Đỗ Hùng Chiến