Hội Nghị lần thứ nhất hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnhNghệ An

Sáng 13/11/2016  tại  hội trường nhà khách UBND tỉnh Nghệ An số 4 đường phan đăng lưu TP vinh . Hội Đồng họ Đỗ(Đậu) tỉnh nghệ An triển khai hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Hội Đồng 2016 và đề ra phương hướng  hoạt động năm 2017.

Thành phần: Thường trực Hội Đồng,phó trưởng tộc,chủ nhiệm câu lạc bộ khuyến học khuyến tài,câu lạc bộ trợ giúp pháp lý,các ban gồm 21 ông, bà

Chủ trì hội nghị :ông Đậu xuân Cư PCT họ Đậu(Đỗ)khu vực Nghệ Tĩnh,chủ tịch hội đồng họ Đậu(Đỗ)tỉnh nghệ An.cùng ông Đậu Đình Cương,Đậu Đình Hồng PCT hội đồng họ Đậu(Đỗ) Tỉnh Nghệ An.

Hội nghị có đại diện HĐ họ Đậu(Đỗ)khu vực Nghệ Tĩnh do Luật sư Đậu Xuân Đồng PCT họ Đỗ(Đậu) Việt Nam,chủ Tịch HĐ họ Đậu(Đỗ)khu vực Nghệ Tĩnh.

Ông Đậu Văn Thanh trưởng ban cố vấn Hội Đồng họ Đậu(Đỗ) Tỉnh Nghệ An cùng phu nhân về tham dự.

Ông Đậu Xuân Đông,Đậu Vĩnh Thịnh. Cố vấn Hội Đồng họ Đậu(Đỗ)huyện Diễn Châu…

Hội nghị đã đánh giá 27 công việc đã làm được trong thời gian qua và báo cáo công tác thu chi tài chính, đề ra kế hoạch phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Hội nghị đã được tiếp thu 1 số ý kiến của  đại biểu về dự cụ thể như:Tên gọi của Hội Đồng dòng họ được chính thức sửa đổi là Hội Đồng họ Đỗ(Đậu)Tỉnh Nghệ An.

Đề  xuất mục tiêu thành lập hội đồng 1 số huyện chưa cóvà nêu lên một số thuận lợi.

Công tác nắm bắt thông tin kịp thời,đại đa số anh em tích cực chăm lo xây dựng tôn tạo nhà thờ lăng mộ,hòan  thiện sơ đồ gia phả,làm tốt công tác khuyến học,khuyến tài,chấp hành các chủ trương của đảng,thực hiện tốt chính sách, pháp luật nhà nước.chăm lo phát triển  kinh tế,xóa đói giảm nghèo như hoạt động của Hội Đồng họ Đậu(Đỗ) Quỳnh lưu-TX Hoàng Mai,Đô Lương.

khó khăn: trong công tác hoạt động họ như huy động  đóng góp tài chính  còn ít công việc thăm hỏi hiếu, hỷ còn hạn chế một số nơi chưa kịp thời,tư tưởng một số bộ phận bà con chưa cố gắng  thực sự cộng tác học hỏi,suy nghĩ họ mình chưa xong chưa tốt thì sinh hoạt họ lớn,cả Huyện,Tỉnh không theo được.

Một số ủy viên,chi trưởng tuổi cao,sức khỏe xuống dần,ngại đi lại nên đã giảm chất lượng hoạt động phong trào.

Hướng khắc phục trong thời gian tới: Hội Đồng dòng họ làm tốt tuyên truyền vận động bà con tham gia xây dựng nếp sống văn hóa dòng họ,nhà thờ là trung tâm học tập  đoàn kết nâng cao dân trí ,vai trò của Hội Đồng là hạt nhân tích cực đi đầu trong các hoạt động.

Huy động quỹ hoạt động dòng họ thông qua mạnh thường quân,bà con,anh  em,nhà hảo tâm để phục vụ  sinh hoạt hội đồng.

Duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ,câu lạc bộ là chỗ dựa của bà con anh em.

Phát huy phong trào  hoạt động của 1 số Hội Đồng đã có tại cơ sở,đề xuất khen thưởng  những cá nhân có công lao đóng góp xây dựng pt dòng họ từng năm

Chuẩn bị cho việc,tổ chức cho bà con được tham dự Họp mặt  họ Đỗ(Đậu Việt Nam lần thứ 19  tại TP thanh Hóa.

Hội nghị đã được tiếp thu ý kiến của ông Đậu Xuân Đồng báo cáo tình hình nhân sự,trụ sở của hội đồng họ Đỗ(Đậu) Việt Nam được thay đổi,báo cáo dự thảo lần 4 về quy chế hoạt động của hội đồng  Đỗ(Đậu) Việt Nam.

Tại hội nghị  đã tiếp thu kiến tâm huyết  góp ý  xây dựng  của ban cố vấn về tổ chức hoạt động hội đồng và một số công việc cụ thể cần làm trong thời gian tới.

Như mừng thọ,chúc thọ cho các cụ cao tuổi  được kịp thời trang trọng,chăm lo động viên hộ nghèo,cận nghèo pt kinh tế,làm tốt khuyến học  khuyến tài,tìm kiếm tạo công ăn việc làm cho con em khi đã ra trường có việc làm nâng cao thu nhập,tuyên truyền pháp luật,phòng chống dịch bệnh thiên tai.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất ủy viên  những phương hướng thực hiện kế hoạch nhiệm vụ cuối năm và thực hiện công việc trong  năm 2017.

VP:HĐ Họ Đậu(Đỗ) khu vực Nghệ Tĩnh