TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ ĐỖ QUANG

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ ĐỖ QUANG

Theo tin từ HĐGT họ Đỗ Quang, xã Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội trong 02 ngày 22-23 tháng 01 năm 2016, Hội đồng đã tổ chức họp HĐGT.  Tổ chức chạp mộ cuối năm và lễ yên vị một ngôi mộ Tổ của dòng họ vừa được tôn tạo.  Được biết trong 03 năm vừa qua bà con đã đóng góp hàng tỷ đồng để tôn tạo nhà thờ và 04 ngôi mộ Tổ, góp cho các quĩ thăm hỏi, khuyến học khuyến tài của dòng họ.  Đây là dòng họ lâu đời có truyền thống bảo vệ di tích của tiền nhân như nhà thờ, mộ Tổ và gìn giữ các thuần phong mỹ tục cha ông để lại như Lệ khao con dâu ngày tết, khuyến học khuyến tài. Trong bài phát biểu cám ơn của ông chủ tịch Hội đồng gia tộc có đoạn viết:

 ” Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, con cháu dòng họ Đỗ Quang vẫn giữ được những nét thuần phong, mỹ tục của tổ tiên để lại. Đặc biệt có tục khao con dâu, là mỹ tục được nhiều họ bạn học tập. Tổ tiên đã nêu gương sáng trung quân, ái quốc, phù vua giúp nước và đã được vua ban tặng  hai sắc phong vẫn được dòng họ gìn giữ và bảo tồn.

Họ Đỗ ta tính từ khi cụ Tổ về đây lập nghiệp đã được 25 đời, là một dòng họ lớn của hai Thôn, hiện nay, họ ta đã có 170 hộ gia đình và 480 xuất đinh dâu.

Sống trên mảnh đất anh hùng, con cháu dòng họ Đỗ Quang tự hào ghi nhận là dòng họ yêu nước, yêu dân tộc, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Mỹ tất cả dòng họ đã không tiếc công, của và xương máu để tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và quê hương. Dòng họ ta có 5 liệt sỹ hy sinh vì tổ quốc, 01 bà mẹ iệt Nam anh hùng, luôn là niềm tự hào của dòng họ, sự hy sinh đó góp phần cùng cả nước hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, đem cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể dòng họ !

Người xưa có câu: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Dòng họ Đỗ ngày càng lớn mạnh và phát triển ngày càng cao của mỗi đời, đó là nhờ phúc ấm của Tổ Tiên phù trợ. Con cháu dòng họ thời nay đỗ đạt vào các trường Đại học và Cao học, có cháu đã là tiến sĩ và nhiều người đã giữ nhiều chức vụ, trọng trách trong xã hội. Chủ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhiều gia đình đã làm ăn thành đạt.

Những thành tích đó đã đánh dấu sự tiến bộ, rất xứng đáng ghi nhận động viên khích lệ và phát huy, tuy nhiên so với xã hội những thành tích đó còn ở mức khiêm tốn, đó chính là điều mọi người họ Đỗ chúng ta còn phải phấn đấu giáo dục, trách nhiệm chăm lo, động viên và tạo điều kiện hơn nữa cho con cháu, để những thành tích đạt được sau này ngày càng cao hơn, làm dạng danh cho dòng họ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.”

Đỗ Quang Quỳnh