Họp Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam

Họp Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam E-mail
16/10/2006
Cuộc họp Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam ngày 20/9/20006

1. Cuộc họp này tập trung và lấy ý kiến thường trực sơ bộ về ý tưởng thiết kế trang chủ website và một số vấn đề liên quan đến lập trang Website do ồng Đỗ Văn Chiến và một số chuyên gia trình bày về thiết kế trang chủ phần mềm, tên miền, các bước thực hiện, chi phí cần thiết, v.v…Qua trao đổi, tất cả đều nhất trí về ý tưởng thiết kế trang chủ, phân công các việc tiếp theo (xem điểm I ở trên đã nói rõ)

2. Bàn định hướng về cuộc họp năm 2007, đã thống nhất một số điểm sau:

a/ Xác định ngày họp là Chủ nhật 8/4/2007, tức là 21 tháng Hai âm lịch (Đinh Hợi). Họp tại Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ thông báo ở bản Thông tin số 21 (tháng  1/2007).

b/  Thống nhất tên cuộc họp này là: Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban liên lạc Họ Đỗ Việt Nam10 năm tụ hội các dòng họ Đỗ Việt Nam.

c/ Ngoài các đại biểu dòng họ hằng năm đã tới dự, mời và mong có đại biểu các BLL khu vực, Hội đồng gia tộc ở phía Nam tham gia mà các năm trước vì điều kiện đi lại, không đến dự được.

d/ Tặng phẩm lưu niệm: các vị nhiệt tình tham gia góp phần tích cực cho hoạt động của BLL họ Đỗ Việt Nam qua các thời kỳ trong 10 năm qua; các cộng tác viên thường xuyên; một số vị tài trợ tương đối khá (cộng cả tiền mặt và phương tiện, hiện vật); một số tập thể BLL khu vực.

đ/ Tất cả các Đại biểu và các vị là người họ Đỗ đến dự, đều tự lo chi phí ăn, nơi ở, đi lại, thăm quan di tích…(Khách mời là người ngoài họ Đỗ (họ Bạn) thì do quỹ của BLL họ Đỗ Việt Nam chi. Tiền ăn trưa hôm họp là 30.000đ một người.

Các đại biểu đến dự cần đăng ký trước số người (để tiện lo hội trường). Nếu có đi thăm quan di tích tổ tiên xa xưa của họ Đỗ cũng báo trước, để BTC lo tổ chức và bố trí người hướng dẫn.

Sẽ có thông báo cụ thể thay giấy mời đăng ở bản Thông tin số 21 (số đầu năm tháng 1 năm 2007) về địa điểm đón tiếp và nơi họp cụ thể.

e/ Ban tổ chức cuộc họp 2007 gồm những vị sau:

+ Ông Đỗ Nhật Văn, Phó ban Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam làm Trưởng ban tổ chức (địa chỉ có ở bìa cuối bản tin).

+ Ông Đỗ Gia Bính , Phó ban Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam – phó trưởng ban tổ chức (địa chỉ có ở bìa cuối bản tin).

+ Ông Đỗ Ngọc Liên, Uỷ viên Thường trực BLL HĐVN  – phó trưởng ban tổ chức (địa chỉ có ở bìa cuối bản tin số 19,20).

+ Ông Đỗ Như Oai, Uỷ viên Thường trực BLL HĐViệt Nam – phó trưởng ban tổ chức (địa chỉ có ở bìa cuối bản tin).

Các ông Đỗ Văn Thận , Đỗ Văn Chiến, Đỗ Minh Cao, bà Đỗ Thị Tuyết,  thành viên Thường trực BLL họ Đỗ Việt Nam là uỷ viên Ban Tổ chức.

Ban tổ chức có nhiệm vụ: lập kế hoạch, phân công lo địa điểm cuộc họp, tổ chức tiếp đón, điều hành chương trình ngày họp, lo việc ăn trưa, cử người thu tiền ăn trưa và tiền đóng góp vào quỹ BLL và bản tin, phát bản tin và tài liệu tại cuộc họp; lo tổ chức phân công người hướng dẫn các đaị biểu đi tham quan di tích (nếu có), v,v…