Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp chuẩn bị cho ĐH đại biểu HĐ họ Đỗ (Đậu) VN

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp chuẩn bị cho ĐH đại biểu HĐ họ…

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN CANH DẦN

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN CANH DẦN Ngày mồng 5 tết Canh Dần, BLL họ Đỗ Việt Nam …

Ghi nhanh ở cuộc họp mặt họ Đỗ Việt nam lần thứ 12

Ghi nhanh ở cuộc họp mặt họ Đỗ Việt nam lần thứ 12 16/03/2009  Cuộc gặp…

Ghi nhanh tại hội nghị lần thứ 11 họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Ghi nhanh tại hội nghị lần thứ 11 họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 23/03/2008              Hội nghị lần…

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (HĐHĐĐVN) tổ chức họp Thường trực mở rộng.

Sáng 10.7.2022 tại Văn La, Hà Đông, HN Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam (HĐHĐĐVN)…

  BÁO CÁO 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM (4/1997-4/2007)

10/04/2007   BÁO CÁO 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA BLL HỌ ĐỖ VIỆT NAM (4/1997-4/2007)  PGS Đỗ…

BLL Họ Đỗ Việt Nam 10 năm hoạt động

BLL Họ Đỗ Việt Nam 10 năm hoạt động 05/11/2006 1. Thời kỳ chuẩn bị ( 1995…

Họp ban liên lạc họ Đỗ tại làng Giẽ

Họp ban liên lạc họ Đỗ tại làng Giẽ 14/10/2006 Thông tin về cuộc họp ban…

Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bà con họ Đỗ Việt nam lần thứ 13 

17/03/2010 Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mặt bà con họ Đỗ Việt nam lần thứ…

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN CANH DẦN

HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN CANH DẦN Ngày mồng 5 tết Canh Dần, BLL họ Đỗ Việt Nam …